วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการรับประกัน


วิธีการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.ในการรับประกันสินค้า ทางร้านจะเริ่มนับตั้งแต่ที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือสินค้าได้ถึงมือลูกค้าแล้ว

2.ทางร้าน ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน (นับจากเงื่อนไขตามข้อที่ 1)ในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่ง

3.ทางร้านไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้งานรวมถึงเกิดจากระหว่างการขนส่ง เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด , การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง กล่องพัสดุสินค้าบุบ ฉีกขาด เป็นต้น

4.ทางร้านไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูก ต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป , การใช้แหล่งจ่ายไฟ และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
-มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, บุบ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
-มี สภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีรอยไหม้ , มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ เป็นต้น
-สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
-จะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงใดๆก็ตาม

5.เมื่อเลยกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะทำการซ่อมและหรือส่งเคลมกลับทางซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับอาการเสียของสินค้านั้น

6.ค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อม รวมถึงค่าอะไหล่(ถ้ามี) ลูกค้าเป็นคนชำระ ทั้งนี้ทางร้านจะมีการแจ้งกลับให้ลูกค้าทราบก่อนการกระทำใดๆต่อไป